Các hình thức thanh toán như sau:
– Thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi giao sản phẩm.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, thông tin chuyển khoản: